Słownik

Procedura (SQL)

Procedura (SQL) to zestaw instrukcji SQL zapisanych jako jedna jednostka, która jest często używana do zautomatyzowania złożonych zadań lub operacji bazodanowych. Procedury pozwalają na przechowywanie, organizację i wykonywanie sekwencji poleceń SQL w sposób spójny i efektywny. Są przydatne do manipulowania danymi, przetwarzania danych i tworzenia zaawansowanych operacji w bazach danych. Procedury umożliwiają także zabezpieczenie dostępu do danych i zwiększenie wydajności poprzez redukcję powtarzalnych operacji. Są integralną częścią systemów zarządzania bazami danych i pozwalają na prezentację danych w określony sposób, wspomagając zarządzanie danymi i ich wykorzystanie.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.