Słownik

Tenant (dzierżawa)

Tenant (dzierżawa) to instancja aplikacji, bazy danych lub usługi, która jest izolowana w taki sposób, że wielu klientów może korzystać z jednej instancji aplikacji lub zasobów, zachowując jednocześnie odrębność i prywatność swoich danych i operacji. Ten model umożliwia różnym klientom lub użytkownikom korzystanie z tych samych zasobów, lub aplikacji, ale w sposób, który jest odseparowany od innych, co zapewnia bezpieczeństwo i izolację danych. Jest to często stosowane w chmurze obliczeniowej, gdzie dzierżawy pozwalają na efektywne współdzielenie infrastruktury między wieloma użytkownikami lub organizacjami, jednocześnie utrzymując ich dane i operacje jako odrębne.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.