Słownik

Drążenie danych (drill-down)

Drążenie danych (drill-down) to proces analizy danych, w którym użytkownik przechodzi od ogólnego widoku do bardziej szczegółowych poziomów informacji. Jest to technika stosowana w narzędziach analitycznych i raportowych, pozwalająca na rozbicie kompleksowych danych na bardziej konkretne lub szczegółowe elementy. Dzięki drążeniu danych użytkownik może lepiej zrozumieć strukturę informacji i ich detale, co ułatwia identyfikację trendów, problemów i określenie konkretnej przyczyny lub źródła zaistniałego problemu. To kluczowy mechanizm w analizie biznesowej, który wspiera podejmowanie decyzji na podstawie pełniejszego zrozumienia danych.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.