ODBC (Open Database Connectivity) to standardowy interfejs programistyczny umożliwiający komunikację z różnymi bazami danych. ODBC zapewnia jednolity sposób łączenia się z bazami danych niezależnie od ich typu i dostawcy. Dzięki ODBC programiści mogą tworzyć aplikacje, które efektywnie korzystają z danych przechowywanych w różnych systemach bazodanowych, co ułatwia integrację i interoperacyjność między aplikacjami a bazami danych. To narzędzie odgrywa kluczową rolę w tworzeniu oprogramowania, które wymaga dostępu do danych, bez względu na ich źródło.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.