Słownik

Model danych

Model danych to abstrakcyjna reprezentacja organizacji danych w bazie danych. Jest to struktura, która określa, jak dane są przechowywane, skategoryzowane i jak można się do nich odwoływać. Modele danych definiują relacje między różnymi rodzajami informacji, ich typy, ograniczenia oraz sposób dostępu. Istnieją różne rodzaje modeli danych, takie jak modele relacyjne, hierarchiczne, obiektowe, czy dokumentowe, dostosowane do różnych potrzeb i zastosowań. Wybór odpowiedniego modelu danych ma kluczowe znaczenie dla projektowania baz danych i efektywnego zarządzania nimi, umożliwiając organizacjom skuteczne gromadzenie, analizę i wykorzystanie informacji.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.