Wszystkie Qlik Sense QlikView
Czym jest analityka biznesowa?

Hogart

11/06/2021 • 6 min read

Analityka biznesowa to jeden z tych czynników, który przesądza o pozycji konkurencyjnej firm. To dzięki niej osoby zarządzające mają dostęp do informacji pozwalających właściwie rozeznać sytuację i podejmować trafne decyzje.

Czytaj więcej
Co to jest Big Data i kto to wykorzystuje?

Hogart

08/06/2021 • 5 min read

Czym jest Big Data? O samym terminie, jak i zastosowaniu Big Data napisano już tysiące publikacji, a mimo to wciąż nie ma jednoznacznej definicji, która w sposób wyczerpujący określiłaby to zagadnienie.

Czytaj więcej
Przetwarzanie danych – chmura publiczna, prywatna czy hybrydowa?

Hogart

17/05/2021 • 10 min read

Bezdyskusyjne korzyści z wykorzystywania chmury obliczeniowej to: możliwość obniżenia kosztów, wygoda, elastyczność i możliwość skalowania usług. Jednak nie zawsze przetwarzanie danych w chmurze publicznej jest dobrym rozwiązaniem. Niekiedy też, z uwagi na uwarunkowania prawne, nie jest to możliwe.

Czytaj więcej
Proces decyzyjny - czym jest i dlaczego jest tak ważny?

Hogart

07/05/2021 • 15 min read

Zarządzanie organizacją jest ściśle związane z jakością decyzji podejmowanych przez kierownictwo. Decyzje managerskie w każdej firmie mają kolosalny wpływ nie tylko na rezultaty biznesowe, ale też na kulturę organizacyjną, atmosferę pracy, motywację i postawy pracowników oraz to, w jaki sposób oceniają oni swojego pracodawcę i zwierzchników. Dlatego właśnie warto przyjrzeć się bliżej procesom decyzyjnym zachodzącym w firmie i zastanowić, czy przebiegają one w sposób prawidłowy, przynosząc zarządzającym określone korzyści.

Czytaj więcej