Nasz Blog

Rozwiązania z chmury dla organizacji zainteresowanych analityką biznesową

Jak z sukcesem wdrożyć strategię Cloud First w firmach, które chcą uzyskać maksimum wartości z rozwiązań do analizy danych? 24 czerwca odbędzie się Qlik Cloud Data & Analytics Tour, coroczna konferencja online, podczas której będzie można poznać nowoczesne trendy analityki biznesowej w chmurze, a także zapoznać się z nową funkcjonalnością rozwiązania Qlik.

Czy wiesz, że minęło już 8 lat odkąd rząd brytyjski ogłosił strategię Cloud First? To rodzaj rekomendacji, by instytucje, agendy rządowe i spółki państwowe, dokonując inwestycji w oprogramowanie, w pierwszej kolejności rozważały usługi udostępniane w chmurze. Oczywiście dopuszcza się wykorzystanie alternatywnych rozwiązań użytkowanych w modelu tradycyjnym, tzn. on-premise, natomiast podmioty mają po nie sięgać dopiero, gdy żadne z rozwiązań chmurowych nie spełni zakładanych wymagań. Od 2013 r. kolejne kraje UE podejmują podobną inicjatywę i promują w administracji państwowej rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej. Sektor prywatny podąża tą samą drogą i coraz częściej decyduje się na usługi dostępne z sieci, zamiast na tradycyjne oprogramowanie instalowane w swojej siedzibie.

Skąd tak duża popularność strategii Cloud First?

Pojęcie Cloud First nie ogranicza się tylko do strategii definiowanych przez rządy poszczególnych państw. Przedsiębiorcy już dawno zorientowali się, że rozwiązania z chmury mogą nie tylko przynieść więcej korzyści, ale, i to chyba nawet ważniejsze, korzyści te można osiągać bardzo szybko. Gra idzie o wysoką stawkę, gdyż jakość informatyzacji firm determinuje ich zdolność konkurencyjną. Przez ostatnie lata opublikowano wiele badań i analiz rynkowych, z których płyną jasne wnioski – te firmy, które zadbały o informatyzację procesów biznesowych, zwinność środowiska użytkowanych aplikacji oraz integrację przetwarzanych danych, rozwijają się szybciej i systematycznie odbierają udziały w rynku tym graczom, którzy na tych polach wykazują zaniedbania.

Upowszechnianie Internetu i technologii mobilnych wywołały globalny trend, który określamy mianem transformacji cyfrowej. Jednym z jego przejawów jest bardzo silny rozwój oferty aplikacji z chmury dostępnych jako usługi (SaaS – Software as a Service). Drugim elementem trendu jest mobilność, która dotyczy przecież tak klientów, jak i pracowników, a także – o czym często się zapomina – samych danych, które trafiają do cyfrowego ekosystemu organizacji poprzez urządzenia mobilne spoza biura, a także z innych zewnętrznych źródeł. To niejako w sposób naturalny wzmaga popyt biznesu na zwinne aplikacje, które powstały z myślą o użytkownikach urządzeń mobilnych, o łatwym wdrożeniu i uproszczonych modelach rozliczania za ich użytkowanie.

Skąd tak duża popularność strategii Cloud First?

Chmura to dla biznesu wiele korzyści

Z perspektywy firm lista korzyści z użytkowania rozwiązań z chmury jest bardzo długa. Te najczęściej wymieniane odnoszą się do redukcji kosztów, zwiększania szans rynkowych, poprawy zdolności operacyjnej, lepszej obsługi klientów, wyższej efektywności procesów biznesowych. Chmura to również wiele korzyści dla samych działów IT, które zostają odciążone z utrzymania zasobów i zabezpieczania infrastruktury niezbędnej do tego, by systemy wspierające piony biznesowe prawidłowo działały.

Rozwiązania z chmury dla firm mają tę zaletę, że stosunkowo łatwo i tanio jest je przeskalowywać wraz z dynamiką rozwoju organizacji. Ważną korzyścią jest też to, że kwestie związane z rozwojem oprogramowania, jego aktualizacją i zabezpieczaniem w całości spoczywają na dostawcy aplikacji. Jeszcze inną zaletą jest prosty sposób rozliczania usługi, który najczęściej sprowadza się do jednej faktury za użytkowanie wybranego zakresu funkcjonalności aplikacji. Model SaaS jednocześnie jest postrzegany jako sprawiedliwy (płaci się tylko za to, co się użytkuje), wygodny (proste rozliczenie usługi), jak i efektywny kosztowo – nie trzeba inwestować w zasoby niezbędne do utrzymania systemu, co ewidentnie obniża barierę wejścia. W rezultacie sięgając po aplikację z chmury firma może bardzo szybko odnosić konkretne korzyści.

Czytaj więcej: Praca w chmurze – na czym polega?

Zaawansowana analityka biznesowa też dostępna w chmurze

Jednym z najczęściej występujących obecnie wyzwań biznesowych jest integrowanie przetwarzanych danych i informacji pod kątem wspierania procesów zarządczych i decyzyjnych w organizacjach. Jedną z konsekwencji wspomnianego już upowszechniania Internetu i technologii mobilnych jest ciągły wzrost liczby źródeł danych, które zasilają zasoby cyfrowe przedsiębiorstw. Danych, z których firmy mogą zrobić użytek, systematycznie i szybko przybywa, a jednocześnie ciągle rośnie średnia liczba ich źródeł, co piętrzy wyzwania związane z ich przetwarzaniem, integrowaniem, analizą oraz wyciąganiem na ich podstawie wniosków.

Czytaj także: Czym jest analityka biznesowa?

Nie bez powodu w ostatnich latach wykształciło nowe pojęcie i zarazem kategoria firm określanych mianem data-driven organizations. Są to podmioty, które opierają swoją strategię i logikę działania na kulturze efektywnego zarządzania dostępnymi danymi, tak by uzyskiwać z nich maksymalną wartość. Wdrażanie takiej strategii w praktyce oznacza konieczność wyposażenia pracowników na różnych szczeblach organizacji w rozwiązania dostarczające potrzebne im dane, tak by mogli oni każde z zadań wykonać z maksymalną efektywnością. Spełnienie tego postulatu wymaga jednak doboru odpowiednich technologii, zdolnych do integrowania wieloźródłowych danych, ich wizualizacji i udostępniania we właściwej formie, zakresie i czasie. I tu także z pomocą przychodzą dostawcy zwinnych i efektywnych rozwiązań z chmury, takich jak np. Qlik.

Podczas konferencji  Qlik Cloud Data & Analytics Tour opowiemy, jak przygotować organizację do przenoszenia procesów do chmury i co zrobić, by szybko odnosić korzyści biznesowe. Sprawdź, czy i na ile jesteś data-driven!

Zarejestruj się >>>