Nasz Blog

Rozwiązania dla Shared Services Center

Qlik Sense wspiera centra usług wspólnych (Shared Services Centers)

Qlik to zaawansowane a jednocześnie bardzo elastyczne środowisko analityczne. Jego wykorzystanie w centrum usług wspólnych przynosi korzyści o znaczeniu strategicznym:

 • pozwala identyfikować luki, błędy i słabe ogniwa w procesach, co daje kierownictwu konkretne wskazówki do ciągłego doskonalenia operacji, planowania zasobów i przepływu pracy,
 • dostarcza użytkownikom przejrzystych informacji opartych na rzeczywistych danych – szybko, w dogodnej formie, w dowolnym miejscu i czasie,
 • przyczynia się do czyszczenia danych i poprawy ich jakości, co redukuje zarówno koszty, jak i ryzyko operacyjne,
 • daje SSC przewagę w postaci dogłębnego wglądu w przebieg procesów, status wskaźników, stopień wykonania KPI oraz umożliwia weryfikację zawieranych umów SLA pod kątem rzeczywistych wolumenów, co ma bezpośrednie przełożenie na poprawę zyskowności projektów.

SSC mają przede wszystkim zapewnić jak najniższe koszty operacji poprzez efekt skali. Dlatego dla firm z tego segmentu kluczowym wyzwaniem jest uzyskanie jak najwyższej efektywności i produktywności procesów oraz jakości świadczonych usług. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu zaawansowanej analityki, jaką daje Qlik Sense.

Mierz. Wyciągaj wnioski. Poprawiaj wskaźniki!

Usprawniać można tylko to, co da się mierzyć. Qlik Sense na bieżąco udostępnia dane z wykonania KPI, mierzy zgodność wolumenów i innych wskaźników z SLA (Service Level Agreement), wspiera efektywne rozliczanie kontraktów.

Przejrzysty wgląd w rezultaty procesów daje duże możliwości oceny ich jakości, pozwala zweryfikować skuteczność wdrażanych rozwiązań, w tym także informatycznych.

Dostęp do wydajnej analityki jest niezbędny do skutecznego przeprowadzenia programów optymalizacyjnych, takich jak Continuous Improvement lub LEAN Management.

Im większa skala, tym więcej korzyści

Qlik Sense to rozwiązanie przeznaczone dla organizacji działających w dużej skali operacyjnej, przetwarzających tysiące dokumentów, faktur, rejestrów, list płac lub wykonujących wiele innych, powtarzalnych operacji. Z technologii tej korzystają nie tylko firmy z segmentu SSC – również przedsiębiorstwa, które nie wydzieliły ze swoich struktur księgowania czy rozliczania płac do osobnego podmiotu, ale mają większą skalę tych procesów.

W jakich obszarach Qlik dostarcza informacji, wspiera analitykę i raportowanie:

Poznaj przykładowe obszary analizy w finansowym centrum usług współdzielonych (księgowość należności i zobowiązań, operacje bankowe, monitoring operacji itp.):

 • Monitoruj wolumen pracy, aby skutecznie renegocjować kontrakty i planować zasoby – poprzez śledzenie i planowanie wolumenu faktur skanowanych, księgowanych, wolumenu rozliczeń z płatnościami faktur wystawionych, wolumenu rozliczeń podróży służbowych czy operacji wewnątrzgrupowych.
 • Analizuj jakość procesów – księgowania faktur na czas, blokad płatności, płatności faktur na czas, terminowego księgowania rozliczeń podróży, zmiany satysfakcji klienta wewnętrznego, uzgodnień wewnątrzgrupowych i innych.
 • Kontroluj wydajność i wskaźniki – monitorując m.in. takie wskaźniki jak liczbę księgowań na FTE (etat), udział faktur elektronicznych, udział faktur księgowanych automatycznie, udział faktur księgowanych do zamówienia itp.
 • Zarządzaj bezpieczeństwem, w takich obszarach jak np. podwójne księgowania faktur, księgowania na kliencie jednorazowym, księgowania faktur bez zamówienia, eliminacja dublowania podmiotów lub operacji itp.

 Wybrane obszary analiz w Qlik Sense:

Zobacz, co zyskujesz z Qlik Sense:

Elastyczne, nowoczesne środowisko analityczne

 • Bieżąca analiza backlogów – wsparcie w planowaniu zasobów
 • Bieżący, szybki i wygodny wgląd we wszystkie istotne wskaźniki
 • Możliwość aktywnego zgłębiania analiz do poziomu szczegółów (drill down)
 • Mobilna aplikacja – dostęp do danych w dowolnym miejscu i czasie

Potencjał do optymalizacji biznesu

 • Wychwytywanie luk w procesach oraz słabych ogniw w działalności, dających podstawę do wdrożenia zmiany
 • Wsparcie we wdrażaniu programów optymalizacyjnych poprzez dostęp do twardych danych
 • Wsparcie we wdrażaniu systemów ocen, motywowania i rozwoju pracowników
 • Możliwość zwiększania rentowności
 • Mając wgląd we wszystkie wskaźniki, o wiele łatwiej weryfikujesz SLA, w tym także lepiej negocjujesz warunki nowych kontraktów
 • Monitoring podwójnych płatności chroni Cię przed korektami, korygowaniem zapisów i dochodzeniem zwrotów

Najwyższe kompetencje w raportowaniu i analizach

 • Integracja wieloźródłowych, wielowymiarowych danych i informacji w jednym środowisku
 • Wizualizacja informacji w dogodnej dla użytkownika formie
 • Znaczna redukcja czasu i kosztów w przygotowaniu raportów
 • Samoobsługowe kokpity managerskie

Redukcja ryzyka operacyjnego, redukcja kosztów i nakładów pracy

 • Szybsze raportowanie to mniej czasu na analizy i wizualizację informacji
 • Wgląd we wskaźniki pozwala utrzymać najwyższą jakość usług
 • Środowisko wspiera czyszczenie już posiadanych danych, indeksów i zapisów. Pozwala też utrzymać wysoką jakość danych. Qlik ujawnia różnego rodzaju błędy w bazach danych (masterdata), co istotnie redukuje liczbę pomyłek w dalszych procesach przetwarzania danych.
 • Uzyskujesz możliwość wychwytywania luk w obszarze EDI, identyfikujesz operacje, które można zautomatyzować, uprościć lub wyeliminować z procesu. System rozpoznaje też wszelkie odstępstwa od średniej lub wartości brzegowych

Centra Usług Współdzielonych coraz częściej stają się Centrami Kompetencji, które zaczynają usprawniać operacje i dostarczać wiedzy i kompetencji w każdej z dziedzin operacji. Z Qlik Sense Twoja organizacja może stać się konkurencyjnym Centrum Doskonałości (Center of Excellence).

Qlik Sense integruje dane z wielu źródeł

Aby uzyskać przekrojowe i wielowymiarowe analizy, konieczne jest łączenie informacji z wielu systemów i źródeł. Podstawowym źródłem jest system ERP oraz rozwiązania wspierające obieg dokumentów, a także wszelkie bazy danych, obejmujące dane z obszaru HR, rejestry czasu pracy, systemy skanujące i OCR, systemy archiwizacji.

Szybkie i precyzyjne raportowanie

Dzięki zaawansowanym możliwościom analitycznym Qlik Sense znacząco redukuje czas i koszt przygotowania wszelkiego rodzaju raportów oraz prezentacji wyników i wskaźników wykorzystywanych podczas spotkań managerskich. Funkcjonalność Narracji pozwala utworzyć arkusze prezentacji danych z komentarzami, z możliwością powrotu jednym kliknięciem do wykresu/ raportu źródłowego

Self-service

Qlick Sense to w zamyśle technologia samoobsługowa – po wdrożeniu aplikacji użytkownik ma możliwość tworzenia własnych wizualizacji, zestawień czy raportów dopasowując interfejs do indywidualnych potrzeb.

Elastyczność, przejrzystość, wygodne eksploatowanie danych (drill down)

Qlik Sense nie tylko agreguje dane ze wszystkich źródeł, zachowując wszystkie wymagane wymiary, ale też pozwala budować pulpity managerskie w celu udostępniania użytkownikom informacji w najdogodniejszej dla nich formie. W pulpitach dostępne są interaktywne raporty z możliwością drążenia informacji do najgłębszych szczegółów. Funkcjonalności te pozwalają zawężać analizy aż do uzyskania precyzyjnej odpowiedzi na postawione pytanie.

Czytaj także: Qlik Sense: narzędzie pomocne w analizie biznesowej i modelowaniu danych

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami i sprawdź, w jaki sposób Qlik może pomóc poprawić efektywność i rentowność Twojej firmy.
Kontakt