Nasz Blog

Qlik Nprinting: Nie ma na co czekać

Koniec wsparcia dla QlikView NPrinting znanego także jako NPrinting 16 (dalej: NP16) był odkładany w czasie wielokrotnie. Początkowo był to rok 2017, następnie 2018, 2019, a ostateczna oficjalna data to 31 marca 2020. Pisząc ten artykuł półtora roku po zakończeniu wsparcia dla NP16 zdaję sobie sprawę, że wiele firm nadal korzysta z wersji niewspieranej i nawet nie wie, że tzw. siedemnastka (NPrinting 17.0, a od maja 2021 NPrinting May 2021 SR2 dalej NP17+) jest aktualnym, a jednocześnie znacząco zmienionym oprogramowaniem, do którego trzeba będzie wkrótce przenieść istniejące rozwiązania. Dlaczego się tak dzieje? 

Brak świadomości zmiany

Częstotliwość zmian w świecie oprogramowania jest duża. Ekosystem Qlik przyzwyczaił nas do dostarczania głównych wersji 4 – 5 razy w roku oraz w międzyczasie do wypuszczania dodatkowych poprawek. Trudno czasem nadążyć za zmianami. 

Z punktu widzenia klienta, którego głównym celem jest posiadanie oprogramowania spełniającego podstawowe funkcje, konieczność podniesienia oprogramowania do aktualnej wersji schodzi więc na drugi plan. Tym samym taki klient nie zwraca uwagi na zmiany zachodzące w obrębie oprogramowania i dopóki wszystko funkcjonuje tak jak powinno – nie widzi konieczności aktualizacji.

To ten sam czy inny produkt?

Mówiąc o NPrinting należy również zwrócić uwagę na fakt, że Qlik wprowadził NP17+ na rynek jako nowy produkt, powodując nieco zamieszania i konsternacji wśród aktywnie korzystających użytkowników. NP16 i NP17 to zatem dwa różne produkty, łudząco podobne, noszące podobną nazwę, dostarczające podobne, a czasem identyczne rezultaty, ale działające w tle zupełnie inaczej. 

Osoby pracujące z pierwszym wydaniem borykały się z brakiem wielu funkcjonalności i nie były świadome, że siedemnastka jest produktem napisanym na nowo, korzystającym z zupełnie innej technologii. Często 17+ była mylnie nazywana “kolejną” wersją co prowadziło do dalszych nieporozumień. NP17+ do dnia dzisiejszego nie posiada części funkcjonalności szesnastki, jednocześnie ma ogrom nowych rozwiązań, których nie znajdziemy w QlikView NPrinting.

Czytaj także: NPrinting – zaawansowane narzędzie do raportowania dla środowiska Qlik Sense i QlikView

Różnice w funkcjonalnościach w stosunku do NP16

NP16 i NP17+ to zatem dwa różne produkty. Qlik wprowadził “siedemnastkę” na rynek wzorując się na “szesnastce”, dlatego większość funkcjonalności jest podobna. Obecna ogólna lista jest dostępna na stronie Migrating ‒ Qlik NPrinting

Strona “help” pozwala ocenić główne różnice w działaniu obu produktów. Doświadczenie pokazało jednak wielokrotnie, że nie wszystkie różnice zostały zakwalifikowane jako… różnice. 

Przykładem może być brak wsparcia niektórych formatów plików w raportach np.: brak formatu .csv w raportach z szablonów pixel perfect lub brak możliwości osadzenia raportów excel bezpośrednio w treści maila. W takich przypadkach Qlik sugeruje istniejące rozwiązania polegające najczęściej na przepisaniu raportu na inny szablon. Inny przykład to dystrybucja raportów w formacie HTML tylko jako pliki .zip. 

Kolejnym aspektem, który został pominięty to wymagania dotyczące plików .qvw. NP16 był w tym względzie mniej restrykcyjny i często oficjalnie nie wspierane konfiguracje funkcjonowały prawidłowo, np. pliki .qvw z “triggerami”. 

Następny aspekt to zmienne i fakt, że w NP17+ tylko wartość zmiennej jest przekazywana do raportów. NP 17+ nie wylicza wartości zmiennej (jeżeli zmienna zawiera formułę) i aby osiągnąć taki sam efekt jak w NP16 musimy wywołać zmienną po stronie Qlik poprzez dodanie znaku “=” przed definicją formuły. Pozornie drobna zmiana może mieć znaczący wpływ na działanie aplikacji QlikView i będzie wymagała wprowadzenia dodatkowych zmian lub utworzenia nowych zmiennych. 

Takich drobnych różnic jest wiele, dlatego, aby być w 100% pewnym, że rozwiązania zbudowane na NP16 będą działały na NP17+, warto skorzystać z konsultacji z partnerem Qlik, który dokona audytu istniejącego rozwiązania i wskaże elementy wymagające alternatywnego rozwiązania. Obawy klientów przed migracją mają w tym przypadku uzasadnienie, aczkolwiek dobrze zaplanowana migracja nie jest trudna.

Migracja

Przygotowanie migracji

Przygotowanie do migracji z NP16 do NP17+ rozpoczynamy tworząc matrycę wszystkich raportów wysyłanych obecnie z NPrinting. Uwzględniamy najdrobniejsze szczegóły:

 • Wersja QlikView i wersja NPrinting,
 • Aplikacja źródłowa – nazwa pliku .qvw oraz typ połączenia (plik .qvw lub qvp-serwer/claster),
 • Szablon raportu (Excel, Power Point, Word, HTML, Entity lub PixelPerfect),
 • Format wyjściowy (format pliku, raport osadzony w treści e-maila),
 • Zastosowane zmienne (zmienne – wartości i zmienne – formuły),
 • Odbiorcy,
 • Kalendarz wysyłek,
 • Format wysyłki (email, FTP, folder, inne),
 • Treść maila,
 • Filtry na poziomie zadania, raportu, obiektu lub odbiorcy,
 • Rodzaje filtrów (pola, zmienne, bookmark), oraz parametru filtrów (wartość, formuła, “advanced search”, “select excluded”, “override values” itd.,
 • Dodatkowe komentarze dotyczące dystrybucji (import odbiorców, przeładowanie aplikacji, uruchomienie makro itp).

Posiadanie matrycy pozwala zidentyfikować wcześniej wspomniane różnice w funkcjonowaniu, niewspierane funkcjonalności oraz zaplanować możliwe alternatywne rozwiązania i ich czasochłonność. Z drugiej strony może się okazać, że NP17+ będzie potrafił w dużo bardziej optymalny sposób obsłużyć dystrybucję raportu więc jest to bardzo dobra okazja do wprowadzenia optymalizacji. 

Kolejnym elementem jest zaplanowanie środowiska NPrinting 17+. W odróżnieniu od NP16 wymagany jest dedykowany serwer. Osobny serwer w architekturze zapewnia stabilność, możliwość rozbudowy i klastrowania oraz ułatwia zarządzanie zasobami. Wymagania dotyczące architektury dostępne są na stronie: Planning your deployment ‒ Qlik NPrinting.

Punkty dotyczące architektury muszą spełniać wszystkie wymagania, dlatego warto skonsultować je z partnerem Qlik aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji wynikających z instalacji w niewspieranym środowisku.

Migration Tool

Narzędzie do migracji projektu z NP16 do NP17+ zostało wprowadzone w NPrinting w listopadzie 2019. Pozwala ono na przeniesienie i konwersje pojedynczego projektu z NP16 do NP17+, aczkolwiek należy zaznaczyć, że taki projekt przed migracją powinien być zweryfikowany pod kątem niewspieranych rozwiązań. Takie funkcjonalności powinny być usunięte z projektu .nsq przed rozpoczęciem migracji. 

Jak wygląda zatem proces migracji? Pierwszy krok to eksport całego projektu do pliku .zip z wersji NPrinting 16.3 lub nowszej. Następnie w “siedemnastce“ w zakładce “Admin” i “Import NPrinting 16 project” można wczytać plik .zip, który uruchamia krok po kroku proces migracji. 

Pierwszy etap to weryfikacja lub utworzenie połączenia do aplikacji QlikView. Gdy połączenie zostanie poprawnie skonfigurowane należy w kolejnym kroku wybrać “Start import”. Połączenie generuje metadane NPrinting oraz automatycznie przechodzi do następnych kroków. Zostają utworzone filtry, a każdy krok opatrzony jest dodatkową informacją i hiperłączem do detali. Jeżeli podczas tych kroków proces wyszuka niewspierane opcje, zostanie wyświetlona kontrolka alarmująca o potencjalnym błędzie. Dalszy etap to zaczytanie warunków, raportów oraz tasków. Każdy element opatrzony jest kontrolkami, które można sprawdzić. Na końcu procesu otrzymujemy podsumowanie migracji zawierające wszystkie elementy, które zostały zmigrowane, ostrzeżenie o potencjalnych błędach a także informacje o elementach nieprzeniesionych. 

Zadania manualne

Narzędzie do migracji nie przenosi użytkowników/grup, zadań (jobs), formy dostarczenia raportów (destinations), niektórych typów zadań (recipient import, reload lub macro task) oraz harmonogramu wysyłek (triggers). Te elementy należy utworzyć samodzielnie i odpowiednio dodać do aplikacji NPrinting.

Zakończenie migracji

Po dokonaniu migracji i manualnych kroków pozostaje tylko wykonać testowe wysyłki raportów. Qlik sugeruje korzystanie z opcji “alternatywnych e-maili” wykonując testy. Pozwala to na symulowanie wykorzystania filtrów użytkownika lub opcji “section access”, a także upewnienia się, że dane w raportach generują się prawidłowo.

Podsumowanie

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w narzędziach z których organizacje korzystają nie jest zwykle pożądane. Firmy preferują stabilność i sprawdzone rozwiązania. Nie można się dziwić, że konieczność zmiany i migracji Qlik NPrinting jest odkładana w czasie. Dlatego istotne jest uświadamianie biznesu, że w tym przypadku nie ma jednak na co czekać. 

Przeważająca ilość korzyści z migracji nad pozostaniem przy “status quo” jest znacząca, a zagrożenie wynikające z pozostawania przy niewspieranej wersji zwiększa ryzyko pojawienia się problemów. Brak niektórych funkcjonalności, które były obecne w NP16 nie powinien przysłaniać dodatkowych opcji dostarczonych wraz migracją do NP17+. Dobrze zaplanowana, świadoma migracja w dłuższej perspektywie z pewnością przyniesie korzyści. Stabilność, wsparcie Qlik oraz regularne łatki i aktualizacje to kolejne czynniki przemawiające na korzyść migracji. 

Ogromna zaleta to wsparcie dla Qlik Sense, otwierające klientom posiadającym Qlik Sense możliwość generowania raportów również w oparciu o aplikacje zbudowane w tym środowisku. Nowoczesna platforma oparta o API daje możliwość “szycia na miarę”, a także rozszerzania pakietu wbudowanych możliwości. Zarządzanie bezpieczeństwem, nowoczesna architektura, możliwość klastrowania, portal NewsStand, integracja raportów “na żądanie” z Qlik Sense i QlikView to kilka kolejnych pozytywnych aspektów przemawiających na korzyść migracji. 

Czytaj także: Qlik Sense: narzędzie pomocne w analizie biznesowej i modelowaniu danych

 

O autorze.

Lech Miszkiewicz, senior konsultant w InsideInfo Pty Ltd w Sydney w Australii.

Przygodę z Qlik rozpoczął w Solaris Bus & Coach S.A. gdzie przeszedł szkolenie QlikView. W 2013 zatrudniony w HBI jako Qlik Konsultant, co pozwoliło mu zbudować warsztat oraz wypracować dobre praktyki Qlik developmentu. W tym czasie rozpoczął również aktywne projekty QlikView NPrinting. W 2015 roku przeprowadził się do Sydney gdzie kontynuuje pracę jako Qlik Konsultant. Wraz z wprowadzeniem na rynek NPrinting 17.0 był odpowiedzialny za większość projektów NPrinting prowadzonych przez InsideInfo Pty Ltd.

Z czasem nawiązał bezpośrednie kontakty z supportem NPrinting w Australii oraz we Włoszech, dzięki czemu uzyskał bezpośredni dostęp do nowinek, poznał kierunek rozwoju produktu a także stał się ekspertem NPrinting na Community.

W czerwcu 2020 uzyskał status Qlik Community MVP. Status ten podtrzymał w odnowionym programie MVP we wrześniu 2021.

Ponadto otrzymał wyróżnienie na community “Member of the month”.

W wolnej chwili prowadzi blog dedykowany dla NPrinting: https://nprintingadventures.com