Lista webinarów

Webinar

Nowości w Qlik Sense - dla użytkowników biznesowych

Wersja dostępna od lutego daje nam kilka ważnych możliwości, które warto wykorzystywać w Qlik Sense.

Prelegenci

Andrzej Dobiegała

Qlik Consultant

Czego dowiesz się w trakcie webinaru:

Co o nowej wersji Qlik powinni wiedzieć użytkownicy biznesowi?

Pokażemy praktyczne przykłady m.in. wykresy siatkowe, linie odniesienia, animacje wykresów.

Narzędzia umożliwiające zadawanie pytań: moduł logiki biznesowej, Insight Advisor, Insight Bot.

Nowe metody Machine Learning do segmentacji rynku czy analizy zachowania klientów.

Powiadamianie użytkowników o wystąpieniu danych wymagających reakcji.

Dla kogo?

Dla użytkowników lub osób planujących wykorzystanie Qlika w codziennej pracy.

Szkolenia

Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

Zobacz więcej

Serwis

Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze są wystarczające.

Zobacz więcej

Webinar do oglądania

Prelegent

Andrzej Dobiegała

Qlik Consultant

Konsultant, architekt rozwiązań i programista Business Intelligence. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w przygotowaniu aplikacji Qlik, począwszy od projektu, poprzez wykonanie, do utrzymania. Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów BI z wykorzystaniem narzędzi: Qlik Sense, QlikView i NPrinting. W ostatnim czasie specjalizuje się w aplikacjach z zakresu Controllingu i HR. Jest również odpowiedzialny za prowadzenie szkoleń z zakresu QlikView, Qlik Sense. W Hogart Business Intelligence pracuje od pięciu lat.