Lista Szkoleń

on-line

Qlik Sense for QlikView Developers

Dowiedz się więcej o szkoleniu

Qlik Sense for QlikView Developers

Szkolenie to zostało zaprojektowane w celu uzupełnienia kompetencji Qlik Sense osobom znającym QlikView. To kurs techniczny obejmujący podstawy projektowania i tworzenia aplikacji Qlik Sense, w tym modelowania danych i tworzenie wizualizacji oraz daje pełny obraz funkcji unikalnych dla Qlik Sense.

Czego nauczysz się na szkoleniu?

Rozumieć architekturę i składniki Qlik Sense

Analizować danych za pomocą inteligentnego wyszukiwania

Stosować najlepsze praktyki dotyczące Qlik Sense

Projektować i tworzyć aplikacje Qlik Sense

Tworzyć model danych w Qlik Sense

Wykorzystywać wizualne profilowanie danych do tworzenia powiązań danych

Manipulować danymi za pomocą Menedżera danych

Dodawać dane ze źródeł zewnętrznych

Używać edytora ładowania danych

Tworzyć i utrzymywać połączenia danych

Publikować i zabezpieczać aplikacje przy użyciu dostępu do sekcji

Projektować wizualizacje Qlik Sense

Zakres szkolenia

Przegląd Qlik NPrinting

Wprowadzenie do Qlik NPrinting

Przepływy procesów Qlik NPrinting

Tworzenie raportów

Raporty PowerPoint, Word i Excel

Raporty Pixel Perfect

Raporty HTML

Filtry

Dostęp do raportów i ich dystrybucja

Publikowanie raportów

Bezpieczeństwo

Zarejestruj się

Zainteresowany?

Zarejestruj się


    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.