Słownik

Konkatenacja danych

Konkatenacja danych to proces łączenia co najmniej dwóch ciągów danych w jeden dłuższy ciąg. Ten termin jest powszechnie używany w kontekście przetwarzania danych i programowania. Konkatenacja może obejmować łączenie tekstowych łańcuchów znaków, kolumn w arkuszach kalkulacyjnych lub rekordów w bazach danych. Jest to przydatna operacja do tworzenia bardziej kompletnych lub czytelnych zestawień danych oraz do manipulacji danymi w różnych aplikacjach i dziedzinach, takich jak analiza danych, raportowanie czy programowanie.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.