Słownik

Klucz syntetyczny

Klucz syntetyczny to klucz w bazie danych, który nie ma znaczenia biznesowego i jest używany wyłącznie do identyfikacji rekordu w bazie danych. Jest to zazwyczaj automatycznie generowany identyfikator lub numer, który nie odnosi się do żadnego konkretu poza tym, że jest unikatowy dla każdego rekordu w danej tabeli. Klucze syntetyczne są często stosowane w bazach danych do zapewnienia jednoznaczności i spójności danych, ale nie mają znaczenia semantycznego ani biznesowego, co oznacza, że nie odnoszą się do konkretnych informacji czy relacji w organizacji.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.