Metoda wdrożenia dostosowana
do potrzeb klientów

Wdrożenia

Wiemy, że nawet najlepsza technologia nie daje gwarancji powodzenia w projektach BI. Z tego względu przykładamy bardzo duże znaczenie do jakości świadczonych usług, do profesjonalizmu naszych konsultantów oraz doboru najkorzystniejszych dla naszych klientów sposobów prowadzenia projektów. Jako jedni z pierwszych w Polsce zaczęliśmy praktyczne stosowanie elementów lekkich metod wdrożeniowych, często określanych jako „agile”, dzięki czemu nasi klienci otrzymują rozwiązania lepiej dopasowane do swoich potrzeb, w krótszym czasie i przy wykorzystaniu niższego budżetu.

Myśląc o naszym podejściu do wdrożeń chcemy być spójni z produktami Qlik – elastyczni, “prości w obsłudze” i dla każdego. Metodyką i stylem wdrożenia dopasowujemy się do preferencji i potrzeb naszych klientów (bez względu na ich skalę czy profil działalności). Posługując się metodykami agile redukujemy do minimum formalności projektowe. Dzięki takiemu podejściu wykonaliśmy do tej pory setki udanych projektów analitycznych opartych na rozwiązaniach Qlik w firmach o zróżnicowanych potrzebach i bardzo różnych wielkościach (od firm kilkuosobowych do międzynarodowych korporacji).

Metodyka wdrożenia

Elastyczność, prostota użytkowania oraz projektowania czynią z rozwiązań Qlik doskonałe narzędzia zarówno w klasycznych, mocno sformalizowanych sposobach wdrażania (np. równolegle do dużych wdrożeń ERP), jak i nowoczesnych zwinnych metod organizacji projektów.

Większość wdrożeń rozwiązań Qlik odbywa się na zasadzie kolejnych krótkich cykli wdrożeniowych kończonych fazą integracji i testów. A, co ważne z punktu widzenia osiągania rezultatów, po każdym cyklu organizacja może czerpać korzyści z dostarczonego rozwiązania.

Założenia uproszczonej metodyki wdrożenia rozwiązań Qlik:

 • Wiele krótkich cykli wdrożeniowych, które gwarantują rozwój systemu wraz z rozwojem organizacji,
 • Analiza potrzeb wykorzystuje zasadę Pareto – 80% potrzeb (tych najistotniejszych) można zdefiniować w 20% czasu potrzebnego na kompletną analizę wszystkich wymagań (jak w podejściu tradycyjnym),
 • Krótkie, trwające dni lub tygodnie fazy projektowania i implementacji,
 • Szybsze dojście do momentu użytkowania pozwala na szybsze osiągniecie ROI, lepsze zrozumienie możliwości narzędzia przez użytkowników końcowych i bardziej precyzyjne oraz lepiej dopasowane do bieżącej sytuacji wyartykułowanie potrzeb w analizie potrzeb kolejnego cyklu implementacyjnego,
 • Kolejne cykle implementacyjne można przeprowadzać z mniejszym udziałem dostawcy lub bez takiego udziału.

 

Wdrażając Qlik i stosując lekką, uproszczoną metodykę możliwe jest odejście od wykonania kompletnej analizy wszystkich obszarów, wymiarów i miar analizowanych przez organizację teraz i w przyszłości, co jest zadaniem bardzo czasochłonnym, trudnym organizacyjnie i w praktyce charakteryzującym się małą dokładnością i skutecznością. Realia wykorzystania systemów analitycznych w biznesie pokazują, że zdolność ludzi do wyartykułowania wszystkich potrzeb – przed uzyskaniem dostępu przynajmniej do prototypu finalnej aplikacji – jest niewielka. Ponadto pozytywny efekt wykorzystania analiz w biznesie motywuje ludzi do pogłębiania i rozszerzania prowadzonych analiz, co powoduje bardzo często, że założenia i rezultaty wielomiesięcznych analiz w bardzo krótkim czasie dezaktualizują się w mniejszej lub większej części.

Nasza metodyka wdrożeń Qlik zakłada, że implementacja potrzebnych analiz przebiega w wielu krótkich cyklach wdrożeniowych. Jest to możliwe dzięki szczególnym cechom rozwiązań Qlik – elastyczności całego modelu, braku ograniczeń na liczbę miar i wymiarów oraz szybkości implementacji. Przy czym już po pierwszym cyklu użytkownicy otrzymują działającą aplikację, która jest wykorzystywana produkcyjnie. Ponadto kolejne cykle implementujące nowe analizy mogą być wykonywane bez kosztów konsultantów zewnętrznych.

Korzyści płynące z zastosowania uproszczonej metodyki wdrożeniowej:

 • Wyższa efektywność projektu (relacja korzyści/koszt)
 • Ograniczenie ryzyka projektowego
 • Szybsze osiąganie korzyści biznesowych
 • Nieporównanie niższy koszt wdrożenia i rozwoju analiz w przyszłości
 • Szybkość reakcji na zmiany potrzeb biznesowych
 • Ograniczenie wysiłku i podtrzymanie zaangażowania zespołu wdrożeniowego
 • Lepsze dostosowanie do modelu (Bottom-Up), w którym z analiz korzysta w większym stopniu średni i niższy szczebel kadry zarządzającej lub nawet poziom operacyjny

 

 

Top