Więcej swobody dla Twojej firmy

Treasury Intelligence Solutions

TIS (Treasury Intelligence Solutions) to wiodąca platforma do zarządzania w sposób scentralizowany i zautomatyzowany transakcjami płatniczymi pomiędzy firmami, działem IT i bankami. Obsługa płatności i zarządzanie zgromadzonymi zasobami firmy nie wymagają już wielu narzędzi. Teraz uzyskasz pełną kontrolę w oparciu o jedną platformę typu SaaS (Software as a Service). Platforma TIS w łatwy sposób zapewnia pełną i przejrzystą kontrolę płynności w czasie rzeczywistym, przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa i spełnieniu wszystkich standardów.

TIS daje firmom swobodę – swobodę podejmowania lepszych i szybszych decyzji oraz swobodę w zakresie aktywnego zarządzania i kontroli środków finansowych a wszystko to przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa.

Platforma TIS w pigułce:

  • Wiodąca platforma w chmurze dla usystematyzowanych, zautomatyzowanych transakcji płatniczych między firmami, działami IT i bankami w wymiarze globalnym
  • Zastąpienie ręcznych procesów wymagających dużej ilości zasobów i powodujących trudne do wykrycia błędy
  • Przejrzysta kontrola płynności w czasie rzeczywistym
  • Maksymalne bezpieczeństwo
  • Oszczędność nawet do 1 mln euro rocznie

Co zyska Twoja firma dzięki TIS?

  • AKTYWNE ZARZĄDZANIE: Platforma TIS automatycznie dostarcza wiarygodne informacje w czasie rzeczywistym, dzięki czemu  Twoja firma zyska solidne podstawy niezbędne do aktywnego zarządzania płynnością i przepływem środków finansowych. TIS zapewnia pełną przejrzystość i scentralizowaną kontrolę. Dlatego podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych jest znacznie uproszczone.
    Przykład: Jeśli bank napotka na jakieś trudności, dział finansowy w Twojej organizacji będzie miał możliwość do natychmiastowego zablokowania wszystkich płatności. W starym modelu, opartym na wielu różnych narzędziach bankowości elektronicznej, szybka reakcja nie byłaby możliwa a proces ten byłby wyjątkowo skomplikowany, zwłaszcza jeśli w firmie istnieją różne systemy ERP.

 

  • OGRANICZENIE KOSZTÓW: Dzięki w pełni zautomatyzowanej i bezpiecznej platformie TIS osadzonej w chmurze Twoja firma będzie miała mniej zamrożonych zasobów. Działania IT i ręczne procesowanie zostanie ograniczone do minimum, dzięki czemu koszty zostaną znacząco zredukowane i utrzymane na niskim poziomie. Twoje oszczędności mogą wynieść od 0,2 do 1 miliona euro rocznie. Wszystko to jest możliwe, ponieważ TIS oferuje pełnowymiarowe zarządzanie kanałami komunikacyjnymi z bankami i procesami związanymi z obsługą różnych formatów płatności. TIS gwarantuje również pełną integracją systemów ERP.

 

  • PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO: Platforma TIS zapewnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Dzieje się tak dzięki zautomatyzowanym i znormalizowanym procesom, jak i dzięki pełnej przejrzystości uprawnień sygnatariuszy i założonych limitów, wszystko to w środowisku wielu kont bankowych. TIS posiada także certyfikaty ISO 27001 i SAP, co oznacza, że spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dzięki TIS, dostęp do korporacyjnych transakcji płatniczych może być kontrolowany za pomocą jednego znacznika bezpieczeństwa dla każdego użytkownika.

 

Top