Połączenie platformy analitycznej
z ekspercką wiedzą w dziedzinie zarządzania
w służbie zdrowia

BI Hospitals to rozwiązanie przeznaczone dla każdego, kto odpowiedzialny jest za zarządzanie szpitalem i jego finansami. Jest to gotowy produkt, który nie wymaga zintegrowanych programów informatycznych, wystarczy podłączyć własne dane ze standardowych sprawozdań.

Screen

Czym jest BI Hospitals

BI Hospitals to unikalne na rynku rozwiązanie łączące ze sobą wydajną i intuicyjną platformę analityczną Qlik z ekspercką wiedzą w dziedzinie zarządzania w służbie zdrowia. Przeznaczone jest dla każdego, kto odpowiedzialny jest za zarządzanie szpitalem i jego finansami.

To gotowy produkt, który nie wymaga zintegrowanych programów informatycznych, wystarczy podłączyć własne dane ze standardowych sprawozdań. Pozwoli to poznać całą historię ukrytą w danych szpitala i uzyskać ustrukturyzowany wgląd w sytuację operacyjną i finansową placówki. BI Hospitals pozwala managerom i właścicielom szpitali obalać mity, rozmawiać o faktach i podejmować racjonalne decyzje w oparciu o dane.


 

Diagnoza realnych problemów szpitali

BI Hospitals pomaga zdiagnozować realne problemy szpitali i wspiera przeprowadzanie koniecznych zmian. Pozwala odpowiedzieć na kluczowe pytania odnośnie sposobu funkcjonowania szpitala, takie jak:

Czy pacjenci migrują do placówki z innych powiatów?
Jaka jest struktura wiekowa pacjentów w danych grupach świadczeń w porównaniu do średnich krajowych/regionu?
Jaki udział w rynku ma szpital w porównaniu z innymi placówkami w regionie?
Jaki jest procent przyjęć placówki na SOR w porównaniu z innymi placówkami w regionie?
Jakie są koszty badań diagnostycznych i ich dynamika?
Czy oddziały realizują świadczenia zgodnie ze swoim powołaniem?
Jak efektywnie wykorzystywane są sale operacyjne?
Czy poszczególne oddziały bilansują się finansowo?
Jak przy ograniczonych zasobach zaspokoić potrzeby zdrowotne lokalnej społeczności?
Które świadczenia stanowią gros aktywności i na których analizie należy się skupić? W czym specjalizuje się placówka?
Jakie jest obłożenie łóżek w porównaniu do średnich krajowych i przy uwzględnieniu optymalnych czasów pobytu?
Jaka jest struktura kompleksowości świadczeń w porównaniu z mapami potrzeb zdrowotnych?

Wyższe standardy

Dzięki BI Hospitals możliwe jest podniesienie standardów świadczonych usług i zwiększenie efektywności szpitala przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Osiągnięcie tych, z pozoru niemożliwych celów, staje się możliwe dzięki:

 

Koordynacji usług i osiągnięciu płynnego przepływu pacjentów, które znacząco skracają czas przebywania chorego w szpitalu, obniżają koszty diagnostyczne
i ograniczają ilość powikłań
Dostarczeniu danych niezbędnych do kontrolowania działalności finansowo-operacyjnej szpitala, takich jak min.: bieżące wykorzystanie kontraktu z NFZ, świadczone usługi medyczne oraz rentowność wykonanych procedur.

 

Jako jedyne rozwiązanie dostępne na rynku, BI Hospitals pozwala na pełną analizę działalności medycznej szpitala i umożliwia analizę indywidualnych przypadków. Pokazuje jak najlepiej zoptymalizować koszty i strukturę organizacyjną szpitala, a nawet  przeprowadza symulacje koniecznych przychodów pozwalających na zbilansowanie finansów szpitala. Łączy dane pochodzące z wielu źródeł – dane szpitala, NFZ oraz dane statystyczne, i odkrywa całą historię w nich ukrytą.

Rozwiązanie dla samorządów

Zmiana sposobu finansowania opieki zdrowotnej stanowi duże wyzwanie dla organów je tworzących, a w szczególności dla samorządów i uczelni medycznych, które odpowiedzialne są za wykup świadczeń wykonanych ponad limit NFZ. Według raportu NIK opublikowanego w 2015 roku samorządy przeznaczyły ponad 177 milionów złotych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego zarządzanych szpitali za rok 2014. Zadłużenie szpitali wynika głównie z tego, że większość z nich nie bilansuje ponoszonych kosztów uzyskanymi przychodami.

W większości brakuje wiarygodnych analiz, dotyczących przyczyn coraz gorszych wyników finansowych, jak i możliwości podjęcia działań naprawczych. Mimo znacznego wsparcia ze środków publicznych, nie wyeliminowano zobowiązań wymagalnych ani kosztów obsługi zadłużenia, a osiąganie zaplanowanych efektów nigdy nie było dokładnie monitorowane. Raport NIK podkreśla, że kompetencje kadry zarządzającej i organów kontrolujących są bardzo istotne dla procesu prawidłowego zarządzania placówkami służby zdrowia, w tym dla prowadzenia procesu restrukturyzacji, a zarządzający szpitalami powinni mieć w tej materii wiedzę na poziomie eksperckim.

Nowe możliwości

Rozwiązanie BI Hospitals umożliwia samorządom dokładne poznanie organizacji pracy szpitali i kontrolę ich finansów, dzięki czemu możliwa jest znaczna redukcja lub całkowite wyeliminowanie zadłużenia szpitala i osiągnięcie równowagi bilansowej bez wpływu na jakość oferowanych przez nie usług. BI Hospitals obala mity odnośnie sposobu funkcjonowania szpitala i pozwala rozmawiać o faktach. Osoby korzystające z rozwiązania BI Hospitals będą mogły:

Zidentyfikować zakres udzielanych świadczeń i sposób ich realizacji

Zrozumieć przyczyny długiego czasu oczekiwania do specjalistów

Poznać powody wykonywania nadlimitów

Poprawić sytuację finansową placówek opieki zdrowotnej poprzez zoptymalizowanie ich kosztów i przychodów

Stworzyć optymalną strukturę szpitali dla danych potrzeb zdrowotnych regionu

Dokonać oceny placówki względem map potrzeb zdrowotnych i kryteriów oceny szpitali zaliczonych do sieci szpitali

Top